Visie

Onze pedagogische visie kan worden samengevat in vier kernbegrippen:

  • Respectvolle benadering
  • Ruimtelijke benadering
  • Individuele benadering
  • Positieve benadering

Een Respectvolle benadering

Kinderen worden respectvol benaderd vanuit de belevingswereld van het kind. Elke medewerker heeft oog voor eigenheid en individualiteit van het kind. Naast individueel contact wordt het kind begeleid in de omgang met volwassenen en andere kinderen. Belangrijk zijn: oog voor detail, respect voor elkaar en de ons omringende natuur.

Een Ruimtelijke benadering

We gaan ervan uit dat iedereen (kind en medewerker) door de ruimte om zich heen, zich kan ontwikkelen. We geven kinderen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. We zorgen voor ruimte, voor creatieve experimenten en het opdoen van nieuwe ervaringen. Ervaringen die aansluiten bij de ontwikkeling van het kind.

Een Individuele benadering

Ieder kind is uniek. Er wordt naar elkaar geluisterd, een ieder wordt serieus genomen en er wordt ingegaan op de vraag. Aan de kinderen wordt de mogelijkheid gegeven om vaardigheden verder te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen belangstelling.

Een Positieve benadering

Een positief zelfbeeld is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Wij bieden de kinderen veiligheid, vertrouwen en ruimte. Hierdoor krijgen de kinderen de mogelijkheid te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. We sluiten aan bij de mogelijkheden van het kind, het wordt positief benaderd. Tevens leren ze hiermee respect te hebben voor elkaar, de omgeving en zichzelf.