Kosten

De tarieven voor 2022 zijn inclusief fruit, lunch, drinken, cracker/koekje/rijstewafel, luiers en luierdoekjes en exclusief ontbijt, avondeten en flesvoeding. Het is wel mogelijk om dit bij ons te nuttigen als dit tijdig is aangevraagd en hier staat dan een kostenvergoeding tegenover.

  • Dagopvang € 8,50 per uur bij vaste afname over 48 weken per kalenderjaar.
  • Flexibele opvang € 8,75 per uur buiten de 12 werkdagen aangevraagd. Minimale afname van 4,5 uren per week.
  • Meest flexibele opvang € 9,00 per uur binnen de 12 werkdagen aangevraagd. Minimale afname van 4,5 uren per week.
  • Buitenschoolse opvang € 7,40 per uur bij vaste afname over 48 weken per kalenderjaar.
  • Flexibele opvang € 7,75 per uur buiten de 12 werkdagen aangevraagd. Minimale afname van 2,5 uren per week.
  • Meest flexibele opvang € 8,00 per uur binnen de 12 werkdagen aangevraagd. Minimale afname van 2,5 uren per week.
  • Alleen vakantieopvang € 8,25 per uur. Dit is alleen mogelijk wanneer kinderen 4 jaar of ouder zijn.

Jaarlijks zullen de prijzen worden herzien aan de hand van de CBS cijfers en CAO ontwikkelingen. Uiteraard wordt er ook gekeken naar de belastingtoelage die u als ouder(s) kunt krijgen van de overheid.